Biroul Executorului Judecatoresc Rusu Mircea Valentin - Executor Bucuresti

EXECUTOR BUCURESTI » SERVICII

Servicii

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin, desfășoară următoarele activități:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.
 • Executări directe (evacuări, incredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri, etc.).
 • Executări indirecte (urmărirea mobiliară și/sau imobiliară a creanțelor).
 • Popriri
 • Confiscări
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

Acte necesare

1. Pentru punerea în executare a titlurilor executorii aveți nevoie de:

2. Pentru comunicarea notificărilor:

 • Notificarea în 3 exemplare originale.  Model cerere: Notificare

3. Pentru participarea la licitații:

Legislație

 • Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecătorești
 • Legea nr. 247/2005 referitoare la reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente – TITLUL XIII – Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare
 • Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
 • Ordinul 2550/2006 privind aprobarea onorariilor pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
 • Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătorești

Executor Bucuresti
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc