Biroul Executorului Judecatoresc Rusu Mircea Valentin - Executor Bucuresti
IMPORTANT !!!
» RECUPERĂM CREANȚELE STABILITE PRIN TITLURILE EXECUTORII ;
» LEGAL ȘI RAPID ;
» COSTURI MINIME ;
» PLATA DIRECT ÎN CONTUL BANCAR AL CREDITORULUI.


Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin pune în executare dispozițiile cu caracter civil din titlurile executorii.
Dacă doriți să vă recuperați rapid sumele de bani ce vi se cuvin în mod legal și pe care debitorul/ii refuză să vi le plătească, așteptăm să ne contactați.

Tel. mob. : 0722.587.052
E-mail : mirceavalentinrusu@hotmail.com

EXECUTOR BUCURESTI » PREZENTARE

Prezentare

Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin este competent teritorial să efectueze acte de executare silită în circumscripția Curții de Apel București. Județele arondate Curții de Apel București sunt:

  • Municipiul București
  • Județul Ilfov
  • Județul Călărași
  • Județul Giurgiu
  • Judetul Ialomita
  • Judetul Teleorman

Executorul judecătoresc Rusu Mircea Valentin a fost numit în funcție prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 600/C din data de 17.02.2012. Este membru al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București.

Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin a fost înregistrat la poziția 133/E/2012 din Registrul executorilor judecătorești deținut de către Curtea de Apel București.

Biroul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 22455, în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.

Onorarii

Cuantumul cheltuielilor de executare și onorariul, pentru dosarele înregistrate la B.E.J. Rusu Mircea Valentin, se determină în conformitate cu Ordinul Ministerului Justiției nr. 2550/C/2006 modificat prin Ordinul 2561/2012 din data de 30/07/2012.

Plata debitului se face prin următoarele modalități:

  • virament în contul nr. RO68BREL0002000629920101 pentru sume în RON, deschis la Libra Internet Bank - Sucursala Ion Mihalache, pentru beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin, CIF 29855716,
  • consemnare în contul nr. RO68BREL0002000629920101 pentru sume în RON, deschis la Libra Internet Bank - Sucursala Ion Mihalache, pentru beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Mircea Valentin, CIF 29855716, prin prezentare la casieriile instituției bancare indicate,
  • direct la sediul Biroului Executorului Judecătoresc din București, Sector 3, Str. Jean Steriadi Nr. 29, Bl. V1, Sc. A, Et. 2, Ap. 15.

În primele două situații se va trimite executorului judecătoresc dovada plății.

Executor Bucuresti
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc